اهداف شتاب دهنده

اهداف شتاب دهنده

1- سرعت بخشیدن به راه اندازی کسب و کار جدید و فناورانه

2- تولید محصولات با ارزش افزوده و همچنین ارتقای کیفیت محصولات و خدمات

3- تربیت و آموزش استارتاپ های پذیرفته شده

4- آموزش و توانمندسازی بیشتر کارآفرینان با استفاده از تجارب صاحب نظران و فرهیختگان آن صنعت

5- کمک به جذب سرمایه و ارتباط مستمر بین سرمایه گذار و صاحبان ایده های نو