ثبت نام به عنوان منتور

با توجه به سوابق علمی و تجربی شما به عنوان یک فرد صاحب تجربه در زمینه راه اندازی کسب و کار، اگر علاقه مند به حمایت فکری از تیم های نوپا در کنار ما هستید.  می توانید به عنوان منتور ثبت نام کنید تا در پیشرفت نسل جدیدی از کار آفرینان سهیم باشید.

شما می توانید به عنوان منتور یا مشاور، مشخصات خود را در ذیل ثبت نام نمایید.