ثبت نام به عنوان سرمایه گذار

سرمایه گذاری جهت تولید محصولات و فرآورده های نوین شیلاتی می تواند تحولی بس عظیم در امنیت و تنوع بخشی محصولات غذایی وسلامت جامعه با بهره گیری از تولید محصولات فناورانه زیست فناوری دریا ایجاد نماید. ما به صاحبان سرمایه کمک خواهیم نمود تا در طرحی مفید و اثربخش سرمایه گذاری نمایند.